Spårområdet 2005/06
Bana 11

9/4 2006
Vi kan nu konstatera att vintersäsongen håller på att ta slut, även för oss vid Grava Skidklubb. Vår vintersäsong har denna gång varit tämligen lång. Vi haft skidspår i hävd från v 51  fram till början på v 14, alltså en period på 15 veckor, drygt 3 månader...
Vi började veckan före jul med isskrap från Tingvalla Isstadion som lades i botten på slingor närmast Tuggelitestugan på Skåreberget. Därefter drog vi igång snökanonerna och fyllde vidare med ett lager konstsnö. Lite natursnö på det gav ett fint utgångsläge.  Från Trettonhelgen har det sedan funnits natursnö som ju spätts på ytterligare ett par gånger....

Vi är tre personer som skött säsongens spårdragning och det är Börje Carlsson, Patrik Nilsson och undertecknad Lars Carlsson. Vi har tillsammans tillryggalagt ca 100 mil på snöskoter resp Iller i arbetet med att preparera spår.  
Det är många fler som varit med och kört snökanoner dygnet om.

Vi vill nu tacka för alla positiva tillrop och omdömen som vi fått muntligt, via mejl, i tidningar och i vår gästbok under den gångna säsongen. Vi tackar även för alla bidrag vi fått på vårt Bankgiro 535-6985 som naturligtvis ökat våra möjligheter att hålla uppe kvalitén på våra spår.

Årets positiva vibbar har gett oss fler aktiva i klubben vilket kommer att bidra till nya möjligheter inför kommande säsong. Förhoppningsvis kommer tex skate få en egen intressegrupp som ser till att dessa banor sköts o utvecklas på bra sätt. 
Vi har enorma möjligheter att utveckla vår vintersport i den miljö som finns i vår närhet. Hör av dig till Grava Skidklubbs ledning om DU vill vara med och påverka /medverka.

Med Vårhälsningar

Spårgruppen vid Grava Skidklubb.

tugge

Bana 5 17/4

Bryngfjorden 28/1 -06


Grava skidklubb gör skidspår mellan Ilandavägen i norr till Våxnäs i söder. Bryngfjordens golfbana och gamla I2-skogen erbjuder oss fantastiska möjligheter att hålla skidspår av god kvalité i vacker natur. Närheten till Bryngfjordens slalombacke ger barnfamiljen goda möjligheter att kombinera olika intressen.Vid Tuggelitestugan har vi 2,5km elljusbana.
Våra spår nås lättast ifrån Henstad, Hultsberg Gustavsberg, Våxnäshallen, Bryngfjorden och Tuggelitestugan på Skåreberget, även med stadsbuss
Om parkeringen vid vår Tuggelitestuga blir full kan man, under helg, med fördel parkera vid Tuggeliteskolan där det är draget ett förbindelsespår fram till spårcentralen. Som regel rekommenderar vi åkning medsols i slingorna (då inget annat anges på plats) men med dubbelspår funkar det det i allmänhet åt båda hållen, med lite hänsyn... Vid möte håller vi då i höger spår.
Utskrift av aktuell karta (till höger i bild) rekommenderas för den som inte besökt området tidigare. Hör gärna av er om spåren sviktar i någon ände så kan vi rapportera om det här, alternativt försöka åtgärda det (adress finns längst ner på denna sida). Vi har fn ca 3 mil spår så vi har lite svårt att själva ha ständig koll på läget.


5/4 Onsdag 21.00
Ikväll har vi sladdat Elljussbanan 1600m för skate. Det
går fortfarande att gneta runt denna bana några dagar till.
Övriga spår körs inte upp mer med spårmaskin men kanske går att åka på ändå. 

31/3 Fredag 21.30
Ikväll har vi med skotern kört upp ca 17km spår. Dessa är fördelade enligt följande:
Vid Tuggelite  Elljusspår 1,6km
15km (tor) Tuggelitestugan - ängarna- milen- slingan Hultsberg-Gustavsberg - S Sanna -Ängbackevägen-milen tillbaks till Tuggelite. Spåren kan anses som goda, speciellt om det fryser till en aning.  Vid ett par ställen får man dock räkna med att gå några meter med skidorna i nävarna.

Grava Skidklubb önskar alla skidåkare en fin skidhelg som troligen blir den sista för denna säsong, så passa på!

Övriga vägar runt Golfbanan är nu upplogade. Inga spår dragna från Bryngfjorden.

30/3 Torsdag 16.30
Idag är vid Tuggelitestugan omkört del av 5km ut till golfbanan och tillbaks över gärdena. Försök har gjorts med spår på golfbanan men läget är tyvärr så att det står mängder med vatten på låglänta delar vilket fn. gör det  mycket vanskligt att fara ut med spårmaskin. Eventuellt försöker vi köra upp längs vägarna söder om golfbanan. Resultatet verkar bli helt ok bara vi tar oss fram.

29/3 Onsdag 15.00
Idag är vid Tuggelitestugan omkört 1600m Elljusspår  samt slinga med konstsnö.Resultatet är gott men vi kan nog rekommendera ett lager klister för den som behöver fäste.
Golfklubben har i dagarna börjat med "vårbruket" på delar av området vilket nog de flesta ser an med tillförsikt.  Vi kommer dock att så länge det går och åkare finns försöka hålla delar av spåren öppna även på golfbanan. Snö finns det som bekant gott om ännu.

25/3 Lördag 13.30
Samtliga spår är åkbara. Spår längs vägarna, slinga söder om golfbanan är mkt bra.  Skoter är ute under eftermiddagen o förbättrar skatebana samt spår runt Tuggelite. Om vi hinner kör vi även delar av golfbanan. Karta till höger gäller.

22/3 Onsdag 21.00
I kväll är omkört höger spår i slingan  Rydalsvägen-Tranelundsvägen -Ängbackevägen-Milen, medsols. Resultatet är mestadels gott.

21/3 Tisdag 15.00
Igår kördes 5 km om med Illern.
I dag är delar av golfbanan och elljusspår (skate)  omkörda.  Barr och annat som blåste runt i Söndags har frästs ner i snön. Övriga spår är väl farbara.

18/3 Lördag  16.00
Nu är vår Jubileumstävling vid Tuggelitestugan överstökad. Det har varit en rolig o lärorik dag för aktiva vid Grava skidklubb. Det är nu fritt fram för alla skidåkare som väntat på parkering o spår vid stugan.
Värmen tar naturligtvis på våra spår men mycket snö är det och vi kommer att försöka justera spåren efterhand som de smälter undan. Läget är fn helt ok, speciellt på förmiddagarna.

17/3 Fredag 13.00
Idag är omkört med Illern:
-hela Golfbanan
-slinga mot Ilanda melkers väg.
i övrigt skall spåren vara farbara.

Inför kommande Lördag flaggar vi för vår skidtävling som går av stapeln vid Tuggelitestugan 11.00. Ni som vill vara med vid tävlingen är naturligtvis välkommna till Tuggelite skidstadion. Ni som inte önskar delta rekommenderar vi åkning från parkeringen vid Bryngfjorden alt. Våxnäs, se ovan. Tuggelite skidstadio är i sin helhet avlyst för tävlingen under Lördagen.

15/3 Onsdag  20.30
I går Tisdag kördes det ena spåret om längs de flesta av våra slingor, i allmänhet högerspåret  i rekommenderad åkriktning. I dag Onsdag  har vi kört om 5km med Illern som kommit tillbaks igen efter en tids konvalecens. Vi räknar med att under morgondagen köra om golfbanan i sin helhet med Illern då den har god packningsförmåga. Redaktören kan dock konstatera efter en åktur på golfbanan under Onsdagskvällen att vi fn har mycket fina spår.

Vi tackar  Per Hansson på Norsjö Mekaniska AB i Forshaga för deras engagemang med snabba välbehövliga åtgärder på vår Iller som nog behöver lite medhårs strykning mellan varven... 

10/3 Fredag 19.00
Idag är omkört Golfbanan samt vägar söder om golfbanan. Därmed är i stort sett samtliga spår uppkörda eller farbara. På något håll kan det vara enkelspår och då gäller att anvisad åkriktning har företräde. Karta till höger gäller.

9/3 Torsdag 12.30
I dag är omkört vid Tuggelitestugan 5km, elljusspår 1600m (ej skate) samt slinga mot Melkers väg Ilanda.
Igårkväll kördes om slinga längs vägarna söder Golfbanan inkl slinga mellan Hensta-Gustavsberg, dock kom det som bekant rätt mycket snö därefter. Dessa spår är dock troligen farbara idag.

7/3 Tisdag 19.00
Idag är omkört ena spåret på, golfbanan, 5km, slingan "milen" + vägarna söder om golfbanan,

3/3 Fredag 22.15
Nu är även Bryngfjordens golfbana uppkörd. Därmed är samtliga spår uppkörda. Karta till höger gäller.

3/3 Fredag 13.30
I dag är uppkört  vid Tuggelitestugan
1600m elljusspår, även sladdad för skate, 5km, anslutning finns till Bryngfjorden,
slinga till Melkers väg Ilanda (Hertsögaån är mer än 15cm tjock men passeras på eget ansvar),  Golfbanan kommer troligen att köras upp under kvällen,  
Övriga vägar söder om golfbanan är delvis uppkörda men och bör vara åkbara.

2/3 Torsdag 12.45 
Med anslutning mot Bryngfjorden (övriga golfbanan körs inte upp idag), Milen mot Ängbacken.
Senare under eftermiddagen kommer vägar söder om golfbanan att köras upp mot Våxnäs, Gustavsberg S Sanna.

1/3 Onsdag 23.30
I kväll är uppkört, vägar söder om golfbanan, Rydalsvägen, Tranelundsvägen, Ängbackevägen, slingan Hensta- Gustavsberg- S Sanna. Snöfallet driver delvis igen spåren men de är troligen skapligt åkbara under Torsdagen.

1/3 Onsdag 17.30
I dag är uppkört  vid Tuggelitestugan
1600m elljusspår, 5km med anslutning mot Bryngfjorden., Milen mot Ängbacken.
Senare i kväll kommer vägar söder om golfbanan att köras upp mot Våxnäs, Gustavsberg mm.
Vi har fått ca 4 dm snö sedan natten tills igår....

28/2 Tisdag 18.15
Idag är uppkört  vid Tuggelitestugan
1600m elljusspår, 5km med anslutning mot Bryngfjorden.
Övriga spår körs upp i morgon Onsdag om vädret stabiliserar sig.

24/2 Fredag 21.30
Spårpatrullen har varit ute under kvällen. Följande är uppkört:
Vid Tuggelitestugan  2,5 km Elljusspår, 5km ,  "milen" ner mot Ängbacken, slingan Hensta- Gustavsberg- S Sanna.  
Övriga spår på golfbanan och vägar kommer att köras upp under morgondagen eller kommande kväll beroende på omständigheter. Alla spår är dock farbara. Karta till höger gäller.
Reservation för passagen över Hertsögaån längs slingan mot Melkers väg Ilanda.

22/2 Onsdag 22.15
I morgon Torsdag kommer KM tävlingar gå av stapeln vid Grava Skidklubbs Tuggelitestuga. Elever från skolor i Karlstads kommun går lös i backarna längs 1600m spåret. Börje Karlsson möter upp från Grava skidklubb.
I övrigt är alla spår farbara. Karta till höger gäller.

20/2 Måndag 21.00
Våra Elljuspår vid Tuggelitestugan är idag sladdade och nyspårade. I morgon Tisdag kommer delar av spåren på golfbanan att köras om.

19/2 Söndag 23.00
Ytterligare en helg med många skidåkare i vårt spårområde. OK Tyr har under söndagen haft skidorientering i vårt område vilket hedrar oss. Dock önskar vi framledes i förväg veta om när klubbar önskar använda vårt spårsystem i organiserade sammanhang. Detta bla. för att på denna sida kunna meddela övriga åkare vad som är på gång. Hör av er till Grava Skidklubbs ledning i aktuella fall. Detta kan även gälla tex. företagsaktiviteter.
Nu skall kartan till höger gå att se i sin helhet även på mindre dataskärmar. Redaktören vill här passa på och tacka Håkan Blomkvist för insänt tipps i frågan.
Tack även ni andra som kommit med tipps!

18/2 Lördag 12.00
Efter nattens snöfall är samtliga spår antingen uppkörda med skoter alternativt uppkörda av entusiastiska skidåkare.  Alla spår är i alla fall farbara. Karta till höger gäller.

17/2  Fredag 18.30
5km, Golfbanan är uppkörd. I övrigt som förmiddagen.

17/2  Fredag 11.00  
I går kväll kördes Elljusspår vid Tuggelitestugan samt spår mot Ilanda upp.  Dessa har täckts med ett lager snö över natten.
Uppkörda spår denna fm.
Spår från Tuggelitestugan ner mot Hensta via "milen" , Ängabackevägen mot Gustavsberg och tillbaks via Hultsberg.
Övriga spår  5km, Golfbanan, Rydalsvägen, Tranebergsvägen kommer att köras upp under dagen.

16/2 Torsdag 12.00
Uppkörda spår denna fm.
5 km vid Tuggelitestugan 
en slinga från Tuggelitestugan över ängarna ut mot golfbanan ner mot Bryngfjorden.
Snö och vind blåser dock igen spåren efterhand vid öppna ytor.
Elljusspåren vid Tuggelite  kommer att köras upp under kvällen och  resten av spåren troligen under fredag förmiddag.

10/2 Fredag 23.00
Nu är i stort  sett alla spår uppkörda. Karta till höger gäller.
ca 10km Bryngfjordens golfbana, alla slingor
1,4 km Förbindelsespår Tuggelitestugan -golfbanan
5km från Tuggelite,
vägar från golfbanan ner mot södra delar av I2-skogen  till Våxnäshallen, Gustavsberg, Hultsberg o Hensta.
Elljusspåret vid Tuggelite är fn inte uppkört då  vår stora spårmaskin tyvärr havererat ute i spåret. Eventuellt kommer det att köras upp i morgon lördag.

10/2 Fredag 13.00
Nu är uppkört med spårmaskin
ca 10km Bryngfjordens golfbana, alla slingor
1,4 km Förbindelsespår Tuggelitestugan -golfbanan
Senare under kvällen kommer vi att köra upp Elljusspår + 5km vid Tuggelite, vägar ner mot södra delar av I2-skogen samt slingor mot Ilanda-Tuggeliteskolan

9/2 Torsdag 10.30  
Vid Tuggelite:
5 km + slinga mot Bryngfjorden är uppkörd.

8/2 Onsdag 16.30
Spår vid Tuggelite kommer under kvällen att köras upp enligt nedan.
Elljusspår 1600m (färdigt ca 17.00)
5 km + "milen" fram o tillbaks golfbanan-Ängbacken (senare under kvällen). Övriga spår, Bryngfjordens golfbana med vägar ner till södra delarna kommer inte köras upp ikväll. Vi satsar mer krut inför kommande helg då det kanske snöat färdigt för denna gången.

7/2 Tisdag 16.00
Spår på golfbanan är nu uppkörda och i gott skick.

6/2 Måndag 23.30
Uppkört enkelspår från Tuggelite: Tuggeliteskolan, Elljusspår 1600m, 5km, slinga ner mot Bryngfjorden, slinga på vägar från golfbanan-Våxnäs-Hensta-"milen"-golfbanan, totalt ca 2,3 mil. Golfbanan är i övrigt inte uppkörd.

6/2 18.30 Måndag.
Våra elljusspår vid Tuggelite är under uppkörning med spårmaskin. Dock är omständigheterna inte de bästa så spårkvalitén blir inte heller den bästa. 5 km spår från Tuggelite kommer att köras upp senare under kvällen med skoter.

5/2 Söndag 11.00
Ett tunt snölager (ca3cm) har lagt sig över våra spår. Spår på Bryngfjordens golfbana samt anslutning från Tuggelitestugan över ängarna är uppkörda under morgonen. Övriga spår kommer inte att köras upp idag. Det är lätt att förstöra den hårda ytan med spårmaskinen. Snön är lätt och spåren kommer säkert vara väl åkbara ändå. Under Lördagen drogs en ny slinga upp. Den går mellan Tuggelitestugan och Melkers väg nere vid Skåre/Ilanda. Längs denna slinga passerar man en å och detta görs på egen risk. Den 29/1 togs borrprov och då var istjockleken ca 20cm. Vid tveksamhet rekommenderas en gångbro ca 100m uppströms. Slingan möjliggör i alla fall skidåkning från Ilanda till Våxnäs tor utan alltför stora strapatser.

2/2 Onsdag 17.00
Vi har försökt förbättra 5km spåret från Tuggelite samt "milen" mellan golfbanan och Hensta. Även slingan ner mot Bryngfjorden bearbetades i ena spåret. Med lite tur håller det ett tag till. Övriga spår bör vara i gott skick.

31/1 16.30
Spårkarta från 21/1 gäller. Dock vill vi varna för genomslag av sten längs "milspåret" Golfbanan-Ängbacken, i västra delen av vårt åkområde. Det krävs lite mer snö här då underlaget är sämre och skogen lite för tät. I övrigt har vi inte fått in några rapporter. Hör gärna av er om spåren sviktar i någon ände så kan vi rapportera om det här, alternativt försöka åtgärda det (adress finns längst ner på denna sida). vi har ca 3 mil spår fn så vi har lite svårt att själva ha ständig koll på läget.

Tuggeliteplanen

27/1 18.30
I kväll Fredag kör vi upp spår så att vi inför helgen har dubbelspår så gott som överallt. Spårkarta från 21/1 gäller tills vidare. Vi har alltså spår enligt följande.
Vid Tuggelite, Skåreberget:
1600 + 900m eljusspår
1100m spår m konstsnö i botten
5km m start vid Tuggelite
ca 10km på Bryngfjordens golfbana m förbindelse spår från Tuggelite ca 1,4km
ca 7km Vägar och elljusspår Våxnäshallen-Gustavsberg-Henstad-Bryngfjordens golfbana
Totalt ca 25 km. Väl mött i spåren.


Kjell-Åke visar vägen

25/1 22.45
I stort sett samtliga spår är idag uppkörda en gång. Dock är det mesta enkelspårigt varför medsols åkning rekommenderas. Spårkvaliten är god.

24/1 18.00
Spårkarta från 21/1 gäller. Dock är spår på golfbanan fn. mer eller mindre igenblåsta. Vi rekommenderar därför 5km spåret som går i skogen samt våra elljuspår vid Tuggelite. Patrik har under helgen kört upp en av elljusslingorna vid Gustavsberg vilket fortfarande bör vara åkbart. I morgon Tisdag, under dagen, kommer Börje att köra upp en del spår på golfbanan. Fn har vi bara skotern att köra med, då Illern tyvärr havererat och väntar på reservdelar.

21/1 18.30
Nu är aktuell spårkarta inlagd. Totalt ca 23km spår är uppkörda.
Kartan kan skrivas ut på egen skrivare

21/1 17.00
Vi har från idag spår enligt följande.
1600m eljusspår Tuggelite
5km start Tuggelite
ca 10km Bryngfjordens golfbana m förbindelse spår från Tuggelite ca 1,4km
ca 7km Vägar och elljusspår Gustavsberg-Henstad-Golfbanan
Aktuell spårkarta läggs in senare ikväll.
Våra spår nås lättast ifrån Henstad, Hultsberg Gustavsberg, Bryngfjorden och Tuggelitestugan. Om parkeringen vid vår Tuggelitestuga blir full kan man med fördel parkera vid Tuggeliteskolan där det är draget ett förbindelsespår fram till spårcentralen.

20/1 20.20
Läget är nu att vi vid två tillfällen idag kört upp spår vid Tuggelite. Dessa har dock troligen blåst igen nu vid skrivande stund. I morgon (lördag) förmiddag kör Patrik skotern med spårsläde längs vägarna mot Hensta-Våxnäs och upp till Skåreberget. Därefter fortsätter Börje med spårmaskinen och Lars med skotern runt Tuggelite och Bryngfjordens golfbana.

16/1 19.15
Vår spårmästare Börje meddelar att nu är även vår andra spårslinga med konstsnö intakt, den felande länken är åtgärdad. Med detta har vi fn. ca 500 + 500 m. På den ena slingan, upp i backen, är det både skejt o klassisk åkning. På den andra slingan, ut på gärdet, är det endast klassisk stil då den är dubbelspårad.

13/1 19.45
Vi har nu åter 500m skidspår av konstsnö i mycket gott skick. Börje har kört snö hela dagen samt fräst och preparerat med spårmaskinen så att vi nu har bana för både skejt och klassisk stil. Även Elljuset är reparerat samt kompletterat så åkning är möjlig fram till ca 21.00.

11/1 20.50
Regnet öser ner. Vi som nu har fått smak på det här med skidåkning har svårt att gilla läget riktigt... Men roligt är att så här, efter en intensiv men rolig skid- och vinterhelg, tänka tillbaks på nöjet att vara med och skapa förutsättningar för en uteupplevelse även om tillgången på snö är i minsta laget. Det är nog samtidigt en utmaning för oss att under dessa förutsättningar göra något fruktsamt av det.
Vi tackar Gunnar o Anita för "tummen upp" i tisdagens VF samt för diverse förlag o tipps om spår o maskiner, Madeleine för inlägget på "Gästboken" samt alla andra som hört av sig med uppskattningar.
En sak som redaktören, under helgen, lagt märke till är att spår som tillverkats mha "plogen" har fått vara relativt ostörda av gångtrafik. Detta kan kanske vara en effekt av att det faktiskt är lättare att gå bredvid spåren än i dem. Vi får väl se framöver.
I måndags hade styrelsen för Grava SK möte och det var väldigt kul då mötet mer blev som ett medlemsmöte. Vi var nog över 20 personer vid Tuggelitestugan denna kväll. Mer om detta i annat sammanhang.
Läget är nog annars att vi fn. mest kan se på när regnet äter upp våra spår av natursnö. Dock har vi ju kvar våra banor med isskrap och konstsnö som nog inte smälter bort i första taget. Vi har alltså, vid Tuggelitestugan en 600m bana som går att åka + en 500m bana som fn. saknar en liten bit återkoppling men detta är tänkt att fixas när vädret stabiliserat sig en aning.
Under tiden försöker vi reparera allt som gått sönder under den gångna helgen. Scootern har fått lite smällar längs vägarna vilket inte är så konstigt när den är byggd för en värld med ett par dm snö. Den skall även få belysning baktill för att underlätta arbete i mörker, som är den bästa tiden att göra skidspår. Vi skall även försöka förbättra belysningen på våra nya spårdragningar i Tuggelitestugans närhet. Som ni förstår, finns det en del att göra så vill ni vara med och göra en insats, hör av er till Börje Karlsson på 054-530013 eller Kjell o Anna Ögren på 054-565146.

8/1 22.00
Väderprognosen ser ju inte så munter ut. Men i morgon måndag skall det vara ok. Fn har vi ca 1.2 mil skidspår enligt kartan till höger.
Passa på!


Redaktören på spaning!


8/1 14.00
Efter en tur, under förmiddagen, längs våra spår kan vi konstatera att gårdagens försök med att ploga (samla ihop snö) innan spårning funkar alldeles utmäkt. Fn. har vi ett dubbelspår längs delar av Bryngfjordens golfbana varav det ena spåret är mycket fint. Medsols åkning rekommenderas så länge som bara ett spår är OK! Även transportsträckan från Tuggelitestugan över ängarna är i viss mån bättre än tidigare. Då försöket fallit väl ut kommer vi köra upp nästa parallellspår i kväll. En anslutningsslinga till vägar söder om golfbanan är också uppkörd med gott resultat. Föreningen har fått mycket "tackar o bockar" under helgen vilket vi naturligtvis uppskattar och det sporrar oss att jobba vidare.
En del frågar hur man blir medlem i Grava Skidklubb och då rekommenderar vi en titt på vår hemsida under "BLI MEDLEM", eller vår anslagstavla vid Tuggelitestugan. Alternativt kontakta Alice Jonsson på 054-531392.

7/1 20.00
Spår på Golfbanan är, denna kväll, kompletterade med ett parallellt spår där vi kört med en plog för att försöka samla ihop den snön vi nu har. Det verkar ju inte komma något mer snö på ett tag, hur mycket vi än önskar. Förhoppningsvis får detta spår vara ifred under natten så det kan frysa till. Vi testade snöplogen även en sväng på vägarna en bit nedanför golfbanan för att se om det fungerar. Det ger sig i morgon söndag hur detta har funkat.
Även eljusspåret, 1600m, är omkört en gång under dagen.

6/1
Spår enligt gårdagens karta är uppkörda på nytt under morgonen. Kvalitén är dock skiftande. Bästa omdömet har vår 1600m slinga fått. Dock är spår på Bryngfjordens golfbana relativt fina men det sämre paret skidor rekomenderas. Mitt på dagen kunde vi konstatera att parkeringen vid Tuggelitestugan var välfylld. Många parkerar också vid Bryngfjordens golfklubbs klubbstuga. På försök har vi idag kört upp spår på Skåreberget för de boende i Tuggeliteområdets absoluta närhet. Om reaktionerna för detta är positivt med nya medlemmar kommer vi att försöka hålla dessa "matarspår" inför helgerna. Under morgonen har vi också försökt göra spår på vägarna ner mot Våxnäs men tyvärr är snölagret i minsta laget för detta. Dock är många med skidor ute längs vägarna i alla fall. Det måste betyda att suget är STORT.

God tur!

5/1
Aktuell spårkarta till höger. Kvalitéer på spår är i allmänhet gott.

4/1 2006
Ett Gott nytt Skidår!
Fn. har vi spår enl. följande.
Vid Tuggelitestugan: 1600m eljusspår, ca 500m specialslinga med konstsnö
transportspår från Tuggelitestugan via ängarna till Bryngfjordens golfbana,
Bryngfjordens golfbana (sträcka fn. okänd).

2-3/1
Gick våra snökanoner för fullt och ett ordentligt snölager tillverkades. Denna snö är delivis utlagd på vår nya slinga över ängen mot Skåre Herrgård. Slingan är ett försök till ett nytt spår som vi tror tål den skarpa vårsolen samt att den blir förhållandevis lätt att underhålla. Närheten till bebyggelse är förhoppningsvis också ett plus.

Vårt 500m spår finns fortfarande kvar men är fn. inte så vackert efter allt regn före Jul. Kommande dagar kommer vi (Börje) att försöka fräsa upp det och komplettera med konstsnö som vi har liggandes. Det är ju beräknat naturligt snöfall runt 29-30 dec som vi hoppas skall förbättra läget ett snäpp ytterligare. Redaktören för denna sida avviker dock från sin post och far till Sälen fram till trettonhelgen för att leta efter mera snö och fina spår. Nästa uppdatering av denna sida sker efter den 6/1.

20/12
Nu äntligen har vi ca 500m spår runt den allra närmaste terrängen. Karlstad Kommun, Fritidsförvaltningen har verkställt transport av allt isskrap från Tingvalla isstadion till Tuggeliteområdet. Detta har nu möjliggjort att Börje med Co lyckats få till ett farbart spår. I natt kommer snökanonerna att gå så vi ytterligare kan komplettera banan. Natursnön som kommit har ju inte försämrat läget och kylan verkar ju hålla i ett tag till.

Några bilder från förberedelserna samt vid igångstarten kan ses här bredvid.

Vi passar samtidigt på att be våra närmaste grannar om förståelse samt överseende med det buller som alstras under arbetet med snötillverkningen.
På denna sida kommer vi efterhand att länka till de spårkartor som gäller för innevarande säsong.

 

Nu är Börje Karlsson med spårmaskinen i farten igen!  

 

Lars C